Results for "sozialgesetzbuch"

Tags

    • Oliver Thewalt

      Illegaler Bescheid Jobcenter Saarbrücken

      Tags: Illegaler Bescheid Jobcenter Saarbrücken, markus kausch jobcenter saarbrücken, markus kausch, leistungsabteilung jobcenter saarbrücken, betrug, handeln gegen gesetze, sgb II, sozialgesetzbuch