Oliver Thewalt

    Oliver Thewalt

    Theoretical Physics | Quantum Biology | Dark Matter Research Cluster

    Nga Elbasani profesoreshë në Columbia University. Historia e shkencëtares shqiptare që një ditë mund të fitojë çmimin Nobel