Oliver Thewalt

    Oliver Thewalt

    Theoretical Physics | Quantum Biology | Dark Matter Research | Energy Consulting | Creation of Hydrogen ATOM in the Higgs Field >> Vote for Nobel Prize

    Nga Elbasani profesoreshë në Columbia University. Historia e shkencëtares shqiptare që një ditë mund të fitojë çmimin Nobel